top of page

OUR CORE DOCTRINAL BELIEFS

Onze overtuigingen

We worden bepaald door onze overtuigingen

Schriften
God
God de vader
Jezus Christus
background-purple-png-4-1.png

Wij geloven dat de Heilige Geest de derde Persoon van de Drie-eenheid is die eeuwig voortkomt uit de Vader en de Zoon. Hij is gelijk, even eeuwig en consubstantieel met de Vader en de Zoon. Hij was actief in de schepping en in de ordening van het universum. Hij is de Soevereine vertegenwoordiger van Gods verlossingswerk. Hij doopt nieuwe bekeerlingen in het lichaam van Christus. Hij woont in elke Christen voor onze progressieve heiliging in Christusgelijkenis. Hij stelt gelovigen in staat te leven, wandelen, dienen en leiden als Christus.

(Hand. 5:3-4; Rom. 8:9; Matth. 10:20; 1 Kor. 2:11; Johannes 15:26, 16:1-13; Titus 3:5; Ef. 1:13- 14; Handelingen 1:8; 1 Kor. 12:1-11).

Man
de verlossing
De kerk
bottom of page